Общи условия

Права и задължения

Общи условия, приложими за клиенти на „Бургас Терм“ ЕООД

Дата на последна промяна: 2020-09-16

Настоящите общи условия за клиенти ("Общите условия") са приложими при всяко ползване на уебсайта на „Бургас Терм“ ЕООД. 

1. Дефиниции

Оферта: са всички стоки и услуги, предлагани от „Бургас Терм“ ЕООД, които могат да бъдат поръчани от Клиент чрез Уебсайта.

Запитване: в изпращането на въпрос от Клиент чрез Уебсайта относно стоки и услуги, предлагани от „Бургас Терм“ ЕООД.

Поръчка: е Поръчка, направена от Клиент към „Бургас Терм“ ЕООД чрез Уебсайта по отношение на Оферта, избрана от Клиента.

Консултация: е попълването на каталог от въпроси от Клиента чрез Уебсайта на „Бургас Терм“ ЕООД за проявяване на интерес за консултация от Клиента.

Резервация: е запазването на час при „Бургас Терм“ ЕООД чрез Уебсайта на „Бургас Терм“ ЕООД за избрана от Клиента дата за консултация.

Бюлетин: е система за онлайн известия на Клиент, който е проявил интерес за продукти или услуги, предлагани от „Бургас Терм“ ЕООД, чрез Уебсайта на „Бургас Терм“ ЕООД.

Клиент: е физическо или юридическо лице, което прави Поръчка чрез Уебсайта.

Споразумение: е споразумение между Клиента и „Бургас Терм“ ЕООД относно резервация, поръчка, консултация или запитване.

Уебсайт: е интернет страницата на „Бургас Терм“ ЕООД, приложенията, инструментите и други устройства на „Бургас Терм“ ЕООД и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя услугата.

Услуга: са търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Клиента от „Бургас Терм“ ЕООД, които включват пращане на запитване, онлайн консултация, вписване в бюлетин, поръчка на продукти и/или услуги.

„Бургас Терм“ ЕООД: „Бургас Терм“ ЕООД, ЕИК 137147779, търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него Уебсайт https://burgastherm.bg.

2. Идентификация на „Бургас Терм“ ЕООД

бул. Сан Стефано 28, 

8001 Бургас,

България

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: +359 (0) 885 54 00 99

3. Приложимост

 1. Чрез подаването на Поръчка Клиентът директно сключва Споразумение с „Бургас Терм“ ЕООД за доставка или получаването на поръчката на избран адрес или при „Бургас Терм“ ЕООД за избраната от Клиента Оферта. Клиентът е обвързан с Поръчката и няма право на възстановяване на платени суми, освен ако „Бургас Терм“ ЕООД допуска отмяна на Поръчки съгласно раздел 6 по-долу.
 2. Чрез подаването на Резервация Клиентът директно сключва Споразумение с „Бургас Терм“ ЕООД за запазване на час за консултация за избраната от Клиента дата. Клиентът е обвързан с Резервацията и няма право на отмяна, освен ако „Бургас Терм“ ЕООД допуска отмяна на Резервацията съгласно раздел 7 по-долу.

4. Оферта

 1. „Бургас Терм“ ЕООД предоставя оферта валидна до 14 дни след издаването. „Бургас Терм“ ЕООД може да актуализира и/или промени цени, доставни срокове и характеристики на продукти, които са публикувани на уебсайта, но не е длъжен да променя издадени оферти.
 2. „Бургас Терм“ ЕООД представя цялата Информация по такъв начин, че за Клиента да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта/сключване на Споразумение/Резервация.
 3. „Бургас Терм“ ЕООД не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Уебсайта.

5. Споразумението

 1. Споразумението влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката/Резервацията, като кликне върху бутона „Потвърдете поръчката“/„Потвърдете резервацията“ по време на процеса на подаване на Поръчка/Резервация чрез Уебсайта.
 2. След получаване на Поръчка/Резервация „Бургас Терм“ ЕООД ще потвърди Поръчката/Резервацията на Клиента по електронен път ако Клиентът е въвел своята електронната поща.
 3. Споразумението може да бъде изпълнено от „Бургас Терм“ ЕООД, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчка/Резервация. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Уебсайта.
 4. След като подаде Поръчка/Резервация, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката/Резервацията) както с „Бургас Терм“ ЕООД във връзка с информация за статуса на Поръчката/Резервацията.
 5. Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения от Клиента адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.
 6. Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на „Бургас Терм“ ЕООД, посочено в имейла или текстовото съобщение за потвърждаване, или на Уебсайта.
 7. При доставката на Поръчката „Бургас Терм“ ЕООД може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, „Бургас Терм“ ЕООД ще откаже да достави съответните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена такса за анулиране.
 8. „Бургас Терм“ ЕООД не поема отговорност за изпълнението на Споразумението.

6. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчка

 1. Предвид факта, че Оферта включват продукти, които се произвеждат специално по поръчка, Клиентът няма право да разваля/анулира Споразумението.
 2. „Бургас Терм“ ЕООД има право да анулира Поръчка, например ако Оферта вече не е налична, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
 3. Ако Клиентът подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, „Бургас Терм“ ЕООД има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.
 4. „Бургас Терм“ ЕООД има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако „Бургас Терм“ ЕООД анулира вече платена Поръчка, то „Бургас Терм“ ЕООД връща платената сума по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако Клиентът направи Поръчки, които изглеждат неверни или фалшиви, „Бургас Терм“ ЕООД може да съобщи на съответните органи.

7. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Резервация

 1. Ако Клиентът не може да спази Споразумението/Резервацията то трябва да го съобщи на „Бургас Терм“ ЕООД по телефона +359 (0) 885 54 00 99.
 2. „Бургас Терм“ ЕООД има право да анулира Резервация, например ако Оферта вече не е налична, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.
 3. Ако Клиентът подаде фалшива Резервация (например като предостави неверни данни за контакт) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, „Бургас Терм“ ЕООД има право да откаже бъдещи Резервации от Клиента.
 4. „Бургас Терм“ ЕООД има право да отказва Резервации и да анулира Споразумения, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Резервацията или данните за контакт. Ако Клиентът направи Резервации, които изглеждат неверни или фалшиви, „Бургас Терм“ ЕООД може да съобщи на съответните органи.

7. Плащане

 1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да плати Поръчката на „Бургас Терм“ ЕООД. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за онлайн плащане чрез Уебсайта или чрез плащане на „Бургас Терм“ ЕООД.
 2. При спазване на разпоредбите на раздел 6, точка 4 от тези Общи условия (частичното) възстановяване на онлайн плащане е възможно, само ако Поръчката не може да бъде доставена (изцяло). Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането.

8. Уреждане на спорове

 1. Рекламации от Клиента във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Споразумението се подават за получаване до „Бургас Терм“ ЕООД. Отговорността за Оферта на „Бургас Терм“ ЕООД, а и изпълнението на Споразумението е само и единствено на „Бургас Терм“ ЕООД. може да единствено да осъществи посредническа роля.
 2. Ако Клиентът има рекламация по отношение на Услугата, той трябва да го съобщи на „Бургас Терм“ ЕООД по електронна поща или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел 2 от настоящите Общи условия.
 3. След като получи оплакването, „Бургас Терм“ ЕООД реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от две седмица след получаването, с потвърждение за получаване. „Бургас Терм“ ЕООД разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от 1 месец, след изпращане на потвърждение за получаване.
 4. Европейската комисия управлява платформа за онлайн решаване на спорове. Интернет адресът на Платформата е http://ec.europa.eu/odr. „Бургас Терм“ ЕООД изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС. Имейл адресът на „Бургас Терм“ ЕООД е Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

9. Информационен бюлетин

 1. Когато прави Поръчката Клиентът може също така да се абонира за информационния бюлетин (newsletter). Клиентът може да отмени абонамента си като се свърже с центъра за обслужване на клиенти, като използва данните за контакт, посочени в "Адрес за кореспонденция" в раздел 2 от настоящите Общи условия.

10. Обработка и съхраняваните лични данни

 1. „Бургас Терм“ ЕООД обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Декларация за поверителност за клиенти.

11. Приложимо право

 1. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 2. При всяка поръчка от „Бургас Терм“ ЕООД, било то по телефон или чрез мобилно приложение, Клиентът потвърждава, че е запознат/а и се съгласява с настоящите Общи условия.

Контакт

Адрес

бул. Сан Стефано 28

8001 Бургас

България

Телефон

+359 (0) 887 33 55 57

Работно време

понеделник-петък: 09:00 - 17:00

събота-неделя: почивен ден

Имейл

office (@) burgastherm.bg

Свържете се с нас

1000 characters left
Условия “Бисквитки”

Уебсайтът на Бургас Терм ЕООД използва два вида бисквитки - на потребителска сесия и фиксирани. Използваме бисквитки и подобни инструменти, за да подобрим, анализираме и персонализираме престоя Ви на нашия уебсайт. Като продължавате да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Декларация относно бисквитки.